YAMAHA 130-350 л.с.
от 764 900 руб
от 773 700 руб
от 921 000 руб
от 1 026 400 руб
от 1 111 100 р
от 1 226 900 р
от 1 288 900 р
от 1 393 000 р
от 1 607 900 р
© Vik-Yachts