YAMAHA 130-350 л.с.
от 819 800 руб
от 824 300 руб
от 987 400 руб
от 1 100 300 руб
от 1 191 100 р
от 1 315 100 р
от 1 381 600 р
от 1 493 400 р
от 1 724 500 р
© Vik-Yachts