YAMAHA 130-350 л.с.
от 836 200 руб
от 840 900 руб
от 1 007 300 руб
от 1 122 500 руб
от 1 215 000 р
от 1 341 600 р
от 1 414 400 р
от 1 493 400 р
от 1 561 300 р
© Vik-Yachts