YAMAHA 130-350 л.с.
от 1 492 750 руб
от 1 501 325 руб
от 1 798 300 руб
от 2 003 925 руб
от 2 168 950 р
от 2 395 050 р
от 2 299 325 р
от 2 557 100 р
от 2 787 575 р
© Vik-Yachts